Search results

Showing 1 result for מנצח התזמורת הקאמרית בקונסרבטוריון שליד האקדמיה

מיכאל קלינגהופר Aug 17, 2012, 9:06 AM by Michael Klinghoffer

... החינוך המוסיקלי בכתבי עת בארץ ובארה"ב.  מאז 1987 , מיכאל קלינגהופר הוא חבר בסגל האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. בשנים אלו לימד קונטרבס, מתודיקה  ומקצועות אחרים, הדריך הרכבים וניצח על תזמורות ... המחלקה לכלי מיתר, כדיקאן הסטודנטים וכיום הוא מכהן כדיקאן הפקולטה לאומנויות הביצוע ומנצח על התזמורת הקאמרית בקונסרבטוריון שליד האקדמיה. לצד פעילותו האקדמית והאומנותית, ד"ר קלינגהופר מרבה להקדיש זמן ומרץ ...

Hebrew ‎>‎ מיכאל קלינגהופר